اسامی دانشجویان پذیرفته شده دانشکده دامپزشکی در دوره های دکتری تخصصی در دانشگاه های دولتی و ازاد در سال ۹۸

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۴ کد : ۲۷۷۵ اطلاعیه ها

بنام خدا

ضمن عرض تبریک  و آرزوی موفقیت ، اسامی دانشجویان پذیرفته شده دانشکده دامپزشکی در دوره های دکتری تخصصی در دانشگاه های دولتی و ازاد در سال 98 به شرح ذیل می باشد:

دانشجویان پذیرفته شده دکتری تخصصی  در دانشگاه های دولتی  سال 1398:

-کوشا کیافر رشته مامایی و بیماری های تولید مثل در دامپزشکی دانشگاه تهران

-مجید جعفربگلو  رشته جراحی دامپزشکی  دانشگاه شیراز

-شیما رعایایی رشته  بیماری های داخلی دام های بزرگ   دانشگاه تهران

-سید عابد میر باقری رشته  بیماری های طیور دانشگاه شیراز

-محمدرضا مجیدی رشته   جراحی دامپزشکی دانشگاه ارومیه

-فرداد پیری رشته  فارماکولوژی دانشگاه شیراز

-جواد روشنی  رشته  اناتومی  و علوم تشریحی دانشگاه اهواز

دانشجویان پذیرفته شده دکتری تخصصی  در دانشگاه های ازاد اسلامی  سال 1398:

-رعنا شیرازی   رشته کلینیکال پاتولوژی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات تهران

-جواد روشنی  رشته آناتومی و علوم تشریحی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات تهران

-شقایق محمدی رشته رادیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات تهران

-محمد امین فسونگر رشته رادیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات تهران

 -گلستانه نوپور اشرفی  رشته جراحی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

-ملیکا مطهر رشته جراحی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

-مهتا ویسی  رشته جراحی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

-پیمان میر محمدی رشته رادیولوژِ ی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات تهران