اطلاعیه پژوهشی

مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی  / کارشناسی ارشد

۱- انتخاب یک موضوع مورد علاقه و نگارش نسخه پروپوزال توسط دانشجو

۲- رایزنی مقدماتی با گروه آموزشی و اساتید در باب موضوع، استاد راهنما و مشاور مناسب

۳- استعلام از دفتر پژوهش در باب ظرفیت استاد راهنما و استاد مشاور

۴- استعلام از ایران داک و کتابخانه دانشکده بصورت کلید وا‌‌ژه ای در باب تکراری نبودن موضوع پژوهش و تایید توسط مدیر گروه مبنی بر عدم تکراری بودن

۵- نگارش پروپوزال نهایی و اخذ امضاء اساتید راهنما، مشاور، و طرح درجلسه شورای پژوهشی مربوطه

۶- تحویل پروپوزال به دفتر پژوهشی دانشکده حداکثر ده روز پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده

۷- ارسال پروپوزال به شورای پژوهشی واحد (در صورت تایید در شورای پژوهشی دانشکده)

۸- طرح پروپوزال در شورای پژوهشی واحد و صدور احکام اساتید و ارسال به دفتر پژوهشی دانشکده در صورت تایید

۹- مراجعه دانشجو به دفتر پژوهش دانشکده جهت دریافت ابلاغیه اساتید محترم

۱۰- شروع و انجام پایان نامه حداقل بمدت ۶ ماه و انتظار تا زمان دفاع

۱۱- مراجعه به اداره پژوهش دانشکده و اخذ فرم اعلام آمادگی دفاع

۱۲- انجام مراحل دفاع

نکات مهم

۱- در صورتی که استاد راهنما خارج از دانشکده (مدعو) باشد بایستی یکی از اساتید دانشکده (تمام وقت یا نیمه وقت) به عنوان استاد مشاور در پروپوزال حضور داشته باشد (مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد).

۲- دانشجویان محترم قبل از انتخاب اساتید راهنما و مشاور نسبت به خالی بودن ظرفیت اساتید مربوطه اطمینان حاصل نمایند، در غیر اینصورت مسئولیت بر عهده دانشجو و اساتید مربوطه می باشد.

۳- با توجه به وجود اساتید متخصص در تمام حوزه های دکتری عمومی  دامپزشکی اخذ پروپوزال با استاد راهنمای خارج از دانشکده (مدعو) ممنوع می باشد (مخصوص دانشجویان دکتری عمومی ).

صورتجلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی هر دو ماه یکبار با اعضا محترم پژوهشی در محل دانشکده دامپزشکی برگزار می گردد. دانشجویان، موظفند دو روز قبل از برگزاری شورا پروپوزال خود را با امضای استاد راهنما و تعیین استاد مشاور به انضمام دو مقاله در ارتباط با موضوع خود به پژوهش دانشکده تحویل نمایند.
لازم بذکر است تعیین استاد داور به عهده شورای پژوهشی دانشکده می باشد.

 

دانشجویان دکتری عمومی  و کارشناسی ارشد لازم است بلافاصله پس از تایید پروپوزال خود در شورا، طی مدت ده روز ازدریافت پروپوزال تایید شده، انجام اصلاحات مدنظر در آن و تکمیل فرم الف و تحویل مجدد آن به دفتر امور پژوهشی جهت تصویب نهایی در شورای دانشگاه اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت تسویه پژوهشی:

- انجام تمام مراحل دفاع شامل برگزاری روز دفاع، اخذ نمره دفاع و...

- صحافی پایان نامه ها (آئین نامه نگارش پایان نامه در سایت موجود است)

- دریافت فرم تحویل پایان نامه از پژوهش و تکمیل آن

- صحافی ۴ نسخه پایان نامه

-3 عدد سی دی ( word , pdf )

لازم بذکر است قبل از هرگونه صحافی فایل پایان نامه باید به رویت اداره پژوهش دانشکده برسد در غیر این صورت عواقب هرگونه خطا در صحافی به عهده دانشجو خواهد بود.

فایل های مورد نیاز جهت تصویب پروپوزال