بیمارستان ها

 

مدیر بیمارستان ها ی  دام های بزرگ  نظر آباد و  حیوانات خانگی عظیمیه : 

 اقای  مهندس جواد پیرمحمدی 

مدرک تحصیلی: مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه ارومیه)

سابقه همکاری با دانشگاه آزاد

از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۲ مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۳ مدیر کل امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

از شهریور ماه سال ۱۳۹۳ تا 1396  سرپرست کلینیک حیوانات خانگی (بیمارستان شماره ۲)

مدیریت امور بیمارستان ها از سال 1396 تاکنون 

رئیس بیمارستان دام های بزرگ نظرآباد (بیمارستان آموزشی و پژوهشی شماره ۱)

آقای علی اکبر رنجبر کهن

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

سابقه همکاری با دانشگاه آزاد

از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۷: اموزش معلمان دانشکده ادبیات

از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰: آموزش دانشکده دامپزشکی

از شهریور ماه سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴: مسئول اداره عمومی (بیمارستان شماره ۲ و۱)

از شهریور سال ۱۳۹۴ تاکنون: رئیس اداره بیمارستان شماره ۱

شماره تماس بیمارستان: ۴-۴۵۳۸۲۵۷۳

‌‌‌ بیمارستان دامهای بزرگ (بیمارستان شماره ۱):

بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل

بخش جراحی و رادیولوژی

بخش بیماریهای طیور

بخش کالبد گشائی

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی

بیمارستان تشخیصی تخصصی

گاوداری

مرغداری

اسبداری

کوره لاشه سوزی

‌: رئیس بیمارستان عظیمیه یا بیمارستان حیوانات خانگی (بیمارستان آموزشی و پژوهشی شماره ۲

 

دکتر حسین مهدوی فکجور 

مدرک تحصیلی: دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه ارومیه

سابقه همکاری با دانشگاه آزاد

از سال 1373 تا سال 1396 کاردان دامپزشکی بیمارستان شماره 2

از سال ۱396 تا کنون رئیس بیمارستان حیوانات خانگی

 (بیمارستان شماره ۲)

شماره تماس در دانشکده: ۳۲۵۵۸۹۸۹-۰۲۶

بیمارستان عظیمیه یا بیمارستان حیوانات خانگی (بیمارستان شماره ۲):

بخش بیماریهای داخلی دامهای کوچک

بخش جراحی و رادیولوژی

بخش بیماریهای ماهیان آکواریومی

بخش بیماریهای پرندگان زینتی و شکاری

بخش بیماریهای حیوانات حیات و حش

بیمارستان تشخیصی تخصصی

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی