اعضای هیات علمی

ردیف

نام، نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

گروه آموزشی

پست الکترونیکی

۱

گیتا اکبری ازاد

‌‌

دکتری تخصصی

بیماری های طیور

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

akbari@ kiau.ac.ir

2

محمد ابرکار

‌‌

دکتری تخصصی

جراحی دامپزشکی

استادیار- تمام وقت

علوم درمانگاهی

abarkar@ kiau.ac.ir

 

3

آریا بدیعی

‌‌

دکتری تخصصی بیماری های دام های بزرگ

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

badiei@kiau.ac.ir

4

هادی پورتقی

‌‌

دکتری تخصصی

میکروبیولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

پاتوبیولوژی

hadi.poortaghi@ kiau.ac.ir

5

 

محمدرضا پریانی

‌‌

 

دکتری تخصصی

آناتومی دامپزشکی

دانشیار – تمام وقت

علوم پایه

mrparyani@yahoo.com

 

6

 

فرزانه تاجدینی

‌‌

دکتری تخصصی

قارچ شناسی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

علوم پایه

Farzaneh.tajdini@ kiau.ac.ir

7

محمدرضا تقدیری

‌‌

دکتری تخصصی

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

استادیار– تمام وقت

علوم درمانگاهی

m.taghdiri@ kiau.ac.ir

8

علی تقی پور

‌‌

دکتری تخصصی

بیماری های دام های کوجک

مربی-تمام وقت

علوم درمانگاهی

alitaghipour3@gmail.com

9

پیام حقیقی خوشخو

‌‌

دکتری تخصصی بیماری های

طیور

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

pkhoshkho@kiau.ac.ir

10

حسین حسینی

‌‌

دکتری تخصصی

بیماری های طیور

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

hosseini.ho@gmail.com

11

 

سمیه حامدی

‌‌

 

دکتری تخصصی

آناتومی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

علوم پایه

Hamedi6068@gmail.com

12

مصطفی دارستانی

‌‌

دکتری تخصصی

جراحی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

darestani@kiau.ac.ir

13

بهراد رادمهر

‌‌

دکتری تخصصی

بهداشت و کنترل مواد غذایی

استادیار – تمام وقت

آبزیان و بهداشت مواد غذایی

radmehr@ kiau.ac.ir

14

امیر علی رئیسی

‌‌

دکترای تخصصی

رادیولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

dr. raissi @gmail.com

15

محمدرضا رحیم نژاد

‌‌

دکترای تخصصی

فیزیولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

علوم پایه

Mohamadreza.rahimnejad@kiau.ac.ir

16

بهرام سلاسل

‌‌

 

دکتری تخصصی

مامایی و بیماری های تولید مثل

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

b.salasel@kiau.ac.ir

 

17

 

مسعود سلک غفاری

‌‌

دکتری تخصصی بیماری های دام های کوچک

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

selkghaffari@gmail.com

18

بابک شعیبی عمرانی

‌‌

دکتری تخصصی

بهداشت و بیماری های آبزیان

استادیار – تمام وقت

آبزیان و بهداشت مواد غذایی

Babak.shoaibi@ kiau.ac.ir

 

19

سید

شاپوررضا شجاعی

‌‌

دکتری تخصصی

انگل شناسی دامپزشکی

دانشیار – تمام وقت

پاتوبیولوژی

vetparasitologist@yahoo.com

20

علیرضا شقایق

‌‌

دکتری تخصصی

بیماری های دام های بزرگ

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

alireza.shaghayegh@kiau.ac.ir

21

سید حامد شیرازی بهشتی ها

‌‌

دکتری تخصصی

کلینکال پاتولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

Hamed.beheshti@ kiau.ac.ir

22

نادیا طائفی

‌‌‌

دکترای تخصصی

انگل شناسی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

پاتوبیولوژی

n.nasrabadi@kiau.ac.ir

23

 

اورنگ عطایی عمارلویی

‌‌

دکتری تخصصی

مامایی و بیماری های تولید مثل

استادیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

ataee@kiau.ac.ir

24

بنفشه غلامحسینی

‌‌

 

 

دکتری تخصصی

پاتولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

پاتوبیولوژی

gholamhoseini@kiau.ac.ir

25

مهران فرهودی مقدم

‌‌‌‌

دکتری تخصصی

مامایی و بیماری های تولید مثل

دانشیار- تمام وقت

علوم درمانگاهی

farhoudy@kiau.ac.ir

26

ولی الله کوهدار

دکترای تخصصی

بهداشت و کنترل مواد غذایی

استادیار – تمام وقت

آبزیان و بهداشت مواد غذایی

dr.koohdar @gmail.com

27

علی کریمی گودرزی

دکتری تخصصی

فیزیولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

علوم پایه

ali.karimi@ kiau.ac.ir

28

مهدی مرجانی

دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی

استاد- تمام وقت

علوم درمانگاهی

mzmarjani@gmail.com

29

علی مراد گنجه

‌ ‌

دکترای تخصصی

فارماکولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

علوم پایه

moradganjehali@yahoo.com

30

سروش محیط مافی

‌‌

دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی

دانشیار – تمام وقت

علوم درمانگاهی

smohitmafi@yahoo.com

31

فریبرز معیر

‌‌

دکتری تخصصی

پاتولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

پاتوبیولوژی

Fariborz.moayer@yahoo.com

32

فرهاد موسی خانی

‌‌

دکتری تخصصی

میکروبیولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت

پاتوبیولوژی

fmoosakhani@kiau.ac.ir

33

بابک رضوانجو

 ‌‌

دکترای تخصصی فارماکولوژی دامپزشکی

استادیار-تمام وقت

علوم پایه

babak56_r@yahoo.com

34

زهره مشاک

دکتری تخصصی  بهداشت  و کنترل مواد غذایی

دانشیار-تمام وقت

آبزیان و بهداشت مواد غذایی

Mashak@kiau.ac.ir 

35

سیده  پرستو یاسینی

دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

استادیار – تمام وقت 

علوم درمانگاهی 

parastoovet@gmail.com 

36

زهره عبدالملکی 

 

 

دکتری تخصصی 
 
فارماکولوژی دامپزشکی

استادیار -

تمام وقت 

علوم پایه  zohre.abdolmaleki@gmail.com