اداره امور پژوهش و فناوری

مشخصات فردی رئیس اداره پژوهش:

نام و نام خانوادگی: مهناز غیاثی

پست الکترونیک دانشگاهی: mahnazGhiasi@Gmail.com

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد دانش شناسی و اطلاع رسانی

سال شروع به همکاری: ۱۳۷۷

رئیس کتابخانه دانشکده علوم پایه تاسال ۱۳۸۵

رئیس اداره پژوهش دانشکده دامپزشکی از سال ۱۳۸۶ تا کنون

دبیر شورای پژوهشی دانشکده

تلفن تماس: ۰۲۶۳۴۱۸۲۵۴۲

کتابخانه

آزمایشگاه ها

فرم های پژوهشی

اطلاعیه های پژوهشی

جلسات دفاعیه

اخبار پژوهشی

انجمن علمی دانشکده

مجله دانشکده