امور دانشجویی

مشخصات رئیس اداره امور دانشجوئی:

نام و نام خانوادگی: علی اصغر ایمانی آسرایی

پست الکترونیک دانشگاهی:

مدرک تحصیلی: لیسانس الهیات سال شروع به همکاری :۱۳۷۱

شماره تماس در دانشکده: ۳۴۱۸۲۵۲۵-۰۲۶

انجام کارهای مربوط به امور فارغ التحصیلی

مشارکت در برگزاری امتحانات نیمسال

تهیه و تنظیم چک لیست و گواهینامه موقت

اقدامات لازم جهت صدور کارت دانشجویان انتقالی و عده ای که کارت آنها مفقود گردیده.

تحویل فرم های وام ترم آینده

مکاتبات در خصوص دانشجویان متقاضی انتقال موقت و دائم.

انجام امور فوق برنامه (بازدید های علمی و...)

بررسی پرونده های قدیمی و بازنگری آنها در بایگانی فعال و راکد دانشگاه (موضوع بخشنامه سازمان)

انجام و اعمال درخواست تخفیف شهریه دانشجویان

بررسی وضعت نظام وظیفه

بررسی سنوات دانشجویان و درخواستهای مرتبط با آن

معرفی فارغ التحصیلان ممتاز جهت شرکت در مقاطع بالاتر.

معرفی دانشجویان ممتاز جهت دریافت تخفیف دانشجویی

بررسی معافیت های تحصیلی

صدور گواهی خروج از کشور جهت دانشجویان متقاضی

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی

بخشودگی جریمه دیر کرد وام های وزات علوم درصورت پرداخت آن تا ۹۴/۰۶/۳۱

فهرست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده درنیمسال دوم ۹۴-۹۳

فهرست اسامی دانشجویان ممتاز مقاطع مختلف دامپزشکی در نیمسال اول ۹۵_۹۴

امور فارغ التحصیلان دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فهرست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال دوم 95-94